8-441-54858
8 687 33180
8 616 94005

TEISINGA KAINA UŽ PIENĄ !
Pamario pienas |Apie mus |Klauskite |Naujienos |Kontaktai |Kainos
 
Apie mus
Istorija

Tai, ką mes darome šiandien nulems tai, ką darysime rytoj . (Seneka )

Tokiu posakiu esame užvardinę ŽŪKB „Pamario pienas“ nario pažymėjimo knygutes.
2002 metais gegužės 21 dieną buvo įregistruota Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“.

Septyni žemdirbiai –ūkininkai iš Rusnės salos, trys iš Uostadvario kaimo ir keturi iš Rusnės miestelio 2002-05-15 pasirašė ŽŪKB „Pamario pienas“ steigimo sutartį .

img   Plačiau
Pieną superkame

1.Rusnės miestelyje, Šilutės raj.- yra pieno pavežėjimas
2.Laučių km, Šilutės raj. – yra pieno pavežėjimas
3.Gorainių km., Šilutės raj.- yra pieno pavežėjimas
4.Pajūrio miestelis, Šilalės raj.-yra pieno pavežėjimas
5. Visdžiaugų km., Šilalės raj.- planuojamas pieno pavežėjimas
6.Šylių km., Šilutės raj-planuojamas pieno pavežėjimas
7.Rukų km., Pagėgių sav.-yra pieno pavežėjimas
8.Pašyšių km., Šilutės raj.- yra pieno pavežėjimas
 

Įstatai

I. BENDROJI DALIS

1. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“ (toliau – „Kooperatyvas“ ) įstatymų numatyta tvarka fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams poreikiams tenkinti. Jo nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvarta su šiuo Kooperatyvu ir aktyviai dalyvauja Kooperatyvo valdyme.
2. Kooperatyvas yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo ir kitais įstatymais, teisiniais aktais ir šiais įstatais. Juridinio asmens teises Kooperatyvas įgyja nuo įregistravimo dienos.
3. Kooperatyvas turi atsiskaitomąsias ir valiutines sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose, savo antspaudą, simboliką, firminį ženklą ir savarankišką balansą.
4. Kooperatyvas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatyvas pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.
5. Kooperatyvas steigiamas neribotam laikui.
6. Kooperatyvo ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmųjų ūkinių metų pabaiga laikoma tų kalendorinių metų pabaigos diena. Jei Kooperatyvas likviduojamas nepasibaigus ūkiniams metams, tai paskutinieji ūkiniai metai laikomi pasibaigusiais Kooperatyvo likvidavimo įregistravimo dieną.
7. Kooperatyvo buveinės adresas: Mokyklos g. 4, Laučių km. 99154 Šilutės raj.

img   Plačiau
ŽŪKB “Pamario pienas”

Mokyklos g. 4, Laučių km. Šilutės raj.
Tel./fax. +370 441 54858
Mob.: 8 687 33180, 8 616 94005
El. paštas pamariopienas@gmail.com

Pieno tyrimai

nma; vic.lt; žūm; vmi

 

Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos
Pamario pienas